Salpaus - tutkinto & oppisopimus

Hyvä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaja!

Olet päässyt jo hyvää alkuun tuotekehitystyössäsi. Joillakin on jo melko selkeä tuotekehitysaihio, mistä onnittelut! Tästä on hyvä jatkaa ja hioa aihetta konkreettiseen muotoon.

Samalla kun kehität tuotekehitystyötäsi, suoritat Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa. Meille Salpauksen väelle on tärkeää, että pystymme seuraamaan tutkinnon suorittamistasi ja ohjaamaan sinua kohti välietappeja: tutkinnon osittain järjestettyjä arviointikeskusteluja. Olemme sopineet, että ensimmäisen tutkinnon osa arviointikeskustelu on viimeistään elokuun lopussa. Edistymistäsi seuraamme henkilökohtaisen suunnitelmasi avulla.

Henkilökohtaisessa suunnitelmassa kerrot meille:

 - mikä on ammattitaitosi ja tämän hetkinen työsi, jossa voit tutkinnon suorittaa
 - miten aiot hankkia lisää ammattitaitoa tuotekehityksen kannalta; ProudAge koulutusohjelma, muut
 - minkälaisia tutkintosuorituksia suunnittelet ja mitä dokumentteja niistä syntyy, jotka voit liittää arviointiaineistoosi
 - ketkä arvioivat tutkintosuorituksiasi ja milloin

14. – 16.2. Valamossa kaikki tutustuivat Salpauksen Elsa-käyttöympäristöön. Ympäristö on henkilökohtainen, jonka näkee vain ohjaajat ja sinä. Teillä on käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla kirjaudutte ympäristöön.

Miten toimitat suunnitelmasi meille?

1. Hae henkilökohtainen suunnitelma –lomake (blogista tai elsasta) ja tallenna se omalle välineellesi (muistitikku, tietokoneesi tms.).
2. Kirjaa ja tallenna suunnitelmaan yllä olevat tiedot; ammattitaitosi, lisäkoulutus, tutkintosuoritukset, dokumentit, arvioijat. Muista tallennus!

3. Siirrä suunnitelma Elsaan siellä olevien ohjeiden mukaan

https://elsa.salpaus.fi/


4. Käy välillä katsomassa, miten ohjaajat kommentoivat suunnitelmaasi.

5. Seuraa suunnitelmaasi – se on työkalu siihen miten etenet kehittämistyössäsi

6. Päivitä matkan varrella suunnitelmaa eli kun työsi menee eteenpäin, sinulle tulee ajatuksia uusista tilanteista ja tutkintosuorituksista, jotka meidän ohjaajien on myös hyvä tietää.


ELSAN SALASANAN VAIHTO

o       Kirjaudu seuraavaan osoitteeseen: https://hatu.phkk.fi .  Kirjaudu nykyisillä tunnuksillasi ja tulet seuraavalle sivulle

o     

Internet Service Manager
for Internet Information Server 6.0

Domain

Account

Old password

New password

Confirm new password


o    Anna vanha salasana kenttään Old password ja uusi kenttään New password. Vahvista vielä salasanasi Comfirm new password kentässä.

o    Salasanassa tulee olla: vähintään 7 merkkiä, mukana sekä isoja että pieniä kirjaimia mutta vähintään 1 kumpaakin. Mukana voi olla myös numeroita.


Inkeri Liimatainen


OPPISOPIMUS

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI

Työssäoppimisen arviointi oppisopimuksessa tapahtuu 3 kertaa vuodessa. Aikataulu on käyty läpi oppisopimuksen teon yhteydessä ja se on opiskelijoille annetussa oppisopimusoppaassa (s. 11). Työssä oppimisen arvioinnin jaksotus menee seuraavasti: tammi-huhti, touko-elo, syys-joulu. Ensimmäinen arviointi on hyvä ottaa harjoitteluna ja yhteisten arviointikäytäntöjen (miten nähdään, käyttääkö opiskelija oppimispäiväkirjaa, molempien odotukset yms.) sopimisena. Näin opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat arvioinnista enemmän irti. Näissä erikoisammattitutkinnoissa ohjaajan rooli on pitkälti mentor/sparraaja-tyyppinen..

Oppimispäiväkirja on hyvä apuväline, se on tulostettavissa Salpauksen sivuilta
· arvioi työssä oppimisen toteutumista joka viikko tai kuukausi oppimispaivakirja

· keskustele työpaikkakouluttajasi kanssa oppimisesta
· sovi seuraavan jakson tavoitteet työpaikalla
· hyödynnä väli- ja päättöarvioinneissa

Alustavat työssä oppimisen tavoitteet on kirjattu oppisopimuksen yhteydessä lähetettyyn henkilökohtainen opiskeluohjelmapaperiin. Ne on poimittu työnantajan tavoitteista koulutukselle.

Tavoitteita ovat:

· Kehittää koti- ja asumispalveluita
· Kehittää palvelujen tuottamista asiakaslähtöisesti ja joustavasti
· Osallistuu arjen oivallusten kehittämiseen
· Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen

Opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät läpi miten opiskelija on edistynyt tavoitteisiin nähden. Kun opiskelija on kirjannut lyhyesti viikoittain mitä asioita hän on tehnyt tavoitteisiin nähden, on arviointi helpompaa. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja asettavat yhdessä tarkemmat tavoitteet työssä oppimiselle, niin että aina työssä oppimisen arvioinnin yhteydessä arvioidaan kulunutta kautta ja katsotaan tavoitteet seuraavalle neljälle kuukaudelle. Tavoitteet voivat olla edelleen samat tai tavoitteita voi vielä viilataanko. Työssä oppimisen tavoitteiden pohjalla on tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Työssä oppimisesta syntynyt tuotos voi olla opiskelijan tutkintosuoritusta.

Esimerkiksi : Tutkinnon osa 1 Tuotekehitystyön valmistelu

Ensimmäinen ammattitaitovaatimus on, että tutkinnon osan suorittaja tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet. Työssä oppimisen tavoite voisi olla, että pohtii ja selvittää mitä tuote(palvelu)kehitysprosesseihin liittyviä käsitteitä tulee esiin omassa työssä tai olisi hyvä käyttää.

Salpauksen oppisopimuksen sivujen linkin http://www.salpaus.fi/oppisopimus/Sivut/default.aspx

Tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa teitä opastaa Salpauksen puolelta Inkeri Liimatainen inkeri.liimatainen@salpaus.fi ja Ari Nieminen ari.nieminen@salpaus.fi

Heidi Kari

Tuotekehittäjän tutkinnon toimijat

Inkeri Liimatainen

Inkeri Liimatainen
KTM Inkeri Liimatainen on itsekin suorittanut  tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon vuonna 2010. Hän on ollut aikuiskouluttajana vuodesta 1987 lähtien Koulutuskeskus Salpauksessa ja työskennellyt aikuisten näyttötutkintojen kehittämistyössä erilaisissa opetushallituksen hankkeissa mm. aloittavien yrittäjien valmennusohjelmissa, pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittämisissä ja taloushallinnon tutkintojen uudistamistöissä.

Erityisen suurella innostuksella Inkeri on mukana kaikenlaisissa yritysten henkilöstön kehittämiseen liittyvissä töissä kuten työhyvinvoinnissa, tuotekehittämisessä, taloushallinnossa, yrittäjyydessä ym.Tässä hankkeessa hän on mukana Arin kanssa kehittämässä tutkintoa ja koulutusta ja osallistuu tarvittaessa mielellään ohjaukseen ja arviointiin.
Ari Nieminen

Ari Nieminen on tuotekehitystyön tutkintovastaava ja osallistuu ope-arvioijana arviointikeskusteluihin sekä tarvittaessa tutkintosuoritusten arviointeihin. Hänellä on pitkä työkokemus myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Koulutuskeskus Salpauksessa hän on johtamisen ja esimiestyön kouluttajana.


Heidi Kari

Heidi Kari
Hei,

Olen Heidi Kari ja tämän ryhmän koulutustarkastaja. Olen työskennellyt Koulutuskeskus Salpauksesta vuodesta 2002 ja oppisopimusten ihmeellisessä maailmassa vuodesta 2008.

Oppisopimus on mielestäni hieno juttu, koska siinä pystyy yhdistämään hienosti työn ja käytännön. Parhaimmillaan oppisopimuksesta hyötyy koko työyhteisö, kuten uskon juuri teidänkin ryhmänne kohdalla tapahtuvan.

Olemme perustaneet Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimus ryhmän facebookiin, johon voi käydä liittymässä oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet tulevat ja nykyiset oppisopimus opiskelijat. Käykää tutustumassa ja liittymässä ryhmään http://www.facebook.com/?ref=logo#!/groups/413125212106227/ .

Suosittelen myös käymään Salpauksen nettisivuilla, josta löytyy paljon tietoa oppisopimuskoulutuksesta ja muistakin opiskeluun liittyvistä asioista http://www.salpaus.fi/oppisopimus/Sivut/default.aspx.

Ettehän epäröi ottaa yhteyttä, jos mieleenne tulee oppisopimukseen liittyviä kysymyksiä!

Oikein mukavia hetkiä teille kaikille opiskelun sekä kehittämisen parissa!

Heidihttps://elsa.salpaus.fi/

1 kommentti: