perjantai 14. kesäkuuta 2013

Kehittämistyön mahdollistaminen


Vihdoinkin olemme löytäneet aiheet kehittämistöihimme. Katri ja Heli kehittävät tehostettua kotihoidon mallia ja Leena kotisairaalaa. Tältä pohjalta Katri järjesti tapaamisen esimiestemme vuodeosastopäällikkö Jouni Sakomaan ja koti- ja asumispalvelujen päällikkö Markus Forsellin kanssa maanantaille 27.5.2013.

Keskustelun pohjana käytettiin Leenan tekemää power point-esitystä, jossa esiteltiin kehittämistöiden perusteet ja lähtötilanne. Peruspalvelukeskus Aavan strategisina painopistealueina ovat mm. palvelu- ja talousstrategiat. Palvelustrategiassa palvelut pyritään tuottamaan laadukkaasti ja taloudellisesti. Tavoitteena on palveluprosessien ketjujen sujuvuus ja tehokkuus. Talousstrategiassa pyritään vakaaseen talouteen ja tuottavuuden varmistamiseen. Tavoitteena on talousarviossa pysyminen ja tehokas, laadukas palvelutuotanto.

Muita lähtötilanteeseen vaikuttavina asioita on useita. Keskussairaala on kiristänyt siirtoviivesopimusta. Siellä suljetaan lisäksi 42 sairaansijaa. Syksyllä 2013 avataan uusi päivystysosasto, jonka toiminnan vaikutuksia ei vielä tiedetä. Myös 1.7.2013 voimaan tuleva vanhuspalvelulaki korostaa kotiin annettavia palveluja. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla hoidetaan tällä hetkellä asiakkaita, jotka voitaisiin hoitaa heidän kotonaan tehostetun kotihoidon / kotisairaalan toimesta.

Nykyisellä tavalla toimiessaan kotihoito on jähmeä ja eikä kotihoidon äkillinen käyntien lisääminen helposti onnistu. Turvallisen kotiutumisen takaamiseksi asiakkaille tarvittaisiin kuitenkin usein normaalia enemmän kotihoidon käyntejä. Hyvin toimiessaan tehostettu kotihoito voisi joustavasti tarjota asiakkaalle useita kotihoidon käyntejä päivässä 24h/vrk.

Kotisairaalan toiminta painottuu sairaanhoidolliseen hoitamiseen. Kotisairaalatoiminta voisi korvata sairaalahoitoa ja toisaalta sen tavoite on vähentää asiakkaan päivystyskäyntejä.  

Leenan tekemien alustavien laskelmien mukaan vuodeosastohoito on huomattavasti kalliimpaa kuin kotihoito. Jos asiakasta hoidetaan vuorokausi vuodeosastolla, kustannukset kunnalle ovat 162 €. Jos taas asiakas hoidetaan kotonaan kolmella käynnillä vuorokaudessa, kustannukset kunnalle ovat 66 €. Esimerkkitapauksessa asiakasta hoidettiin vuodeosastolla kahdeksan vuorokautta pneumonian vuoksi. Hänen kuntonsa olisi sallinut kotona tapahtuvan hoidon. Vuodeosastohoito tuli maksamaan kunnalle 1300€. Jos asiakas olisi hoidettu kotona, kustannukset olisivat olleet 230€.

Asiakkaalle vuorokausi vuodeosastolla maksaa 32,60€. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan asiakkaan maksut määräytyvät hänen tulojensa mukaan. Hämeenlinnan alueella toimii akuutti kotisairaanhoito, jonka toimintaa voitaisiin tässä yhteydessä verrata kehittämiskohteena olevaan kotisairaalaan. Siellä akuutin kotisairaanhoidon käynti maksaa asiakkaalle 8,70€ / käynti sisältäen hoitotarvikkeet. Tehostetussa kotihoidossa maksujen määräytymistä tulee erikseen tarkastella myös kunnan näkökulmasta.

Kevään aikana vuodeosastojen käyttöaste on pudonnut huomattavasti. Ns. tyhjiä paikkoja on ollut paljon. Henkilömitoituksena osastoilla on 0,6 hoitajaa / vuodepaikka. Jos tehostettu kotihoito ja kotisairaala alkavat toimia, se mahdollistaa osan vuodeosastopaikkojen sulkemisen. Eli henkilökuntaa olisi mahdollista siirtää kotisairaalan toimintaan.

Näiden esille tulleiden seikkojen pohjalta tilaisuudessa todettiin, että tehostetun kotihoidon ja kotisairaalan toimintamallin luominen on tärkeää ja kiireellistäkin. Heli ja Katri aloittavat Iitissä tehostetun kotihoidon toimintamallin luomista. He kehittävät ”nopean toiminnan joukon”, joka pystyy ottamaan asiakkaan hoitoonsa erittäin nopeasti. He selvittävät myös nykyaikaisen teknologian käyttöä apuvälineenä kotihoidossa.

Leena aloittaa Nastolassa kotisairaalan toimintamalli kehittämisen. Hän tekee lisälaskelmia, kuinka monta kotona hoidettavissa olevaa asiakasta hoidetaan Nastolan vuodeosastolla. 29.5.2013 Leena esitteli kehittämistyönsä aiheen Nastolan vuodeosaston henkilökunnalle. Tuossa tilaisuudessa muutama henkilö ilmoitti kiinnostuksensa kotisairaalatoiminnan kehittämiseen ja itse toimintaan. Johtoryhmälle työ esitellään 8.8.2013.

Tehostetun kotihoidon mallia tullaan kokeilemaan Iitin kotihoidossa. Katri ja Heli vastaavat omassa kehittämistyössään tästä toiminnasta.

Tulevaisuuden kuvana meillä on koko Aavan alueella toimivat kotisairaala- ja tehostetun kotihoidon yksiköt. Ne hoitavat asiakasta hänen kotonaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Yksiköiden henkilökunta on ammattitaitoista, asiakaslähtöisesti suuntautunutta, joustavaa ja motivoitunutta. Henkilökunnalle tarjotaan säännöllistä koulutusta ja ajanmukaiset välineet.


Kesäisin terveisin Heli, Katri ja Leena

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti